Landing Page | Mar 2019 - Profimex
צרו קשר

  הריני לאשר קבלת דיוור, עדכונים על השקעות פוטנציאליות ופרסומי מחלקת המחקר של פרופימקס


  או התקשרו:
  09-7774440

  התקשרו 09-7774440

  CircleOne V

  ממשפחת קרנות הנדל״ן הגלובליות של פרופימקס, המזמינה אותך ליהנות ממקצועיות ומניסיון רב שנים

  50 שנים של פעילות בישראל | 22 שנים של השקעות נדל"ן בחו"ל

  ממשפחת קרנות הנדל״ן הגלובליות של פרופימקס מזמינה אותך ליהנות ממקצועיות ומניסיון רב שנים

  50 שנים של פעילות בישראל
  22 שנים של השקעות נדל"ן בחו"ל

  השאירו פרטים ונחזור אליכם

   בענף השקעות הנדל"ן הגלובלי של היום, פיזור, גידור סיכונים וניהול פורטפוליו הם מרכיבים שמקבלים משנה תוקף.

   Profimex CircleOne V, הקרן החמישית במשפחת קרנות הנדל"ן הגלובליות של פרופימקס, הוקמה במטרה להעניק למשקיעי פרופימקס, שעונים על הגדרת החוק כ"משקיעים כשירים", את אפשרות ההשקעה שהיא, לדעתנו, החלופה האופטימלית בשוק של היום.

    

    

   לאור מגבלות על פירסום כללי של תשואות עבר וצפי לתשואות עתידיות, ממוצע התשואות השנתיות הגבוה שהושג בהשקעות פרופימקס בעשרים השנים האחרונות, כולל פירוט לגבי כל אחת מההשקעות שבוצעו, וכן צפי התשואות בקרן, יוצגו למשקיעים כשירים בלבד במסגרת פגישות אישיות.

   אנו מזמינים אתכם להימנות עם משקיעי הקרן, וליהנות משותפות עם במברגר-רוזנהיים, החברה-האם של פרופימקס, שמשרתת נאמנה את הקהילה בישראל זה למעלה מ-50 שנה.

   יתרונות ההשקעה ב-CircleOne V

   כ- 80% מההשקעות הראשונות של הקרן הן בארצות הברית, והיתר במערב אירופה. לכל סקטור נדל"ני חשיפה של כ-20% בממוצע.

   כשני שליש מנכסי הקרן מושקעים באסטרטגיה שנשענת על תשואה שוטפת ובניית ערך, אשר מורידים את הסיכון בצורה משמעותית.

   כל אחת מההשקעות נבדקת על ידי שותפינו האסטרטגיים וכן ועדות השקעה שונות.

   לפרופימקס יותר מ-20 שנות ניסיון בהשקעות נדל"ן גלובליות בשווי כולל של למעלה מ-50 מיליארד דולר1, והרווח שלה הינו על בסיס הצלחה בלבד.

   אסטרטגיית הפיזור של קרן ההשקעות CircleOne V

   אודות

   פרופימקס מובילה בתחום השקעות נדל”ן בחו”ל מאז 1998. החברה מתמחה בהשקעות המשתרעות על פני מדינות, סקטורים, אסטרטגיות השקעה שונות ומבני השקעה מגוונים, באמצעות חבירה לשותפים מקומיים בעלי התמחות מקומית ברחבי העולם.
   פרופימקס משרתת משקיעים פרטיים עתירי הון, חברות פרטיות וציבוריות, קיבוצים ומשקיעים מוסדיים. ההשקעות לצד שותפים בעלי ניסיון רב שנים והיסטוריית ביצועים מוכחת, נעשות תוך שמירה על עיקרון תגמול המנהלים על בסיס הצלחה והלימה בין האינטרסים של המנהלים לבין אלו של המשקיעים.

   השאירו פרטים ונחזור אליכם

    1. שווי ההשקעות הכולל חושב בהתייחס לסכום המלא שהושקע בכל השקעה, שמורכב מסכום ההון שמושקע על ידי פרופימקס ושותפיה, ומסכום המינוף שהתקבל מגורמים מממנים בכל השקעה. לפיכך, סכום זה אינו מתייחס לסכום ההון הכולל שגוייס על ידי פרופימקס.

    הפיזור המתואר בגרפים הכלולים בפרסום זה משקף את ההשקעות אותן הקרן כבר ביצעה והשקעות הנמצאות בבדיקה מתקדמת נכון לתאריך 31/7/2019. הקרן צפויה לבצע להשקעות נוספות מעבר להשקעות האמורות ולפיכך תמהיל ההשקעות עתיד להשתנות בהמשך תקופת ההשקעה. המידע המופיע בפרסום זה משקף את הנתונים הידועים במועד פרסומו ואינו מהווה הצעה או התחייבות לנתונים בהמשך תקופת ההשקעה בקרן או את הנתונים הסופיים. פרסום זה אינו מהווה תחליף לבחינת מלוא המסמכים המשפטיים המהווים בסיס להשקעה בקרן והוא כפוך להם. ההשקעה בקרן תוצע ותבוצע על ידי עד 35 ניצעים בתוך תקופה מתגלגלת של 12 חודשים ו/או משקיעים הנמנים על סוגי המשקיעים המפורטים בסעיף 15א(ב) לחוק ניירות ערך התשכ"ח–1968 ("משקיעים כשירים"), והיא אינה מוצעות לציבור או מיועדות לו. כמו כן, כל הערכה או תחזית אחרת הכלולים בפרסום זה הינם בגדר מידע צופה פני עתיד אשר עשוי להתממש ו/או עשוי שלא להתממש בשל גורמים שונים ואין בכך שצוין בפרסום ליצור כל התחייבות מצידה של פרופימקס ו/או מי מטעמה.

    ניירות הערך של הקרן אינם מוצעים כעת בארה"ב או לכל אדם שהוא בגדר United States person, כהגדרת מונח זה לפי Regulations S, שפורסמה לפי (US Securities Act of 1933 as amended).

    1. שווי ההשקעות הכולל חושב בהתייחס לסכום המלא שהושקע בכל השקעה, שמורכב מסכום ההון שמושקע על ידי פרופימקס ושותפיה, ומסכום המינוף שהתקבל מגורמים מממנים בכל השקעה. לפיכך, סכום זה אינו מתייחס לסכום ההון הכולל שגוייס על ידי פרופימקס. הפיזור המתואר בטקסט הכלול בפרסום זה משקף את ההשקעות אותן הקרן כבר ביצעה והשקעות הנמצאות בבדיקה מתקדמת נכון לתאריך 27/2/2019. הקרן צפויה לבצע להשקעות נוספות מעבר להשקעות האמורות ולפיכך תמהיל ההשקעות עתיד להשתנות בהמשך תקופת ההשקעה. המידע המופיע בפרסום זה משקף את הנתונים הידועים במועד פרסומו ואינו מהווה הצעה או התחייבות לנתונים בהמשך תקופת ההשקעה בקרן או את הנתונים הסופיים. פרסום זה אינו מהווה תחליף לבחינת מלוא המסמכים המשפטיים המהווים בסיס להשקעה בקרן והוא כפוך להם. ההשקעה בקרן תוצע ותבוצע על ידי עד 35 ניצעים בתוך תקופה מתגלגלת של 12 חודשים ו/או משקיעים הנמנים על סוגי המשקיעים המפורטים בסעיף 15א(ב) לחוק ניירות ערך התשכ"ח–1968 ("משקיעים כשירים"), והיא אינה מוצעות לציבור או מיועדות לו. כמו כן, כל הערכה או תחזית אחרת הכלולים בפרסום זה הינם בגדר מידע צופה פני עתיד אשר עשוי להתממש ו/או עשוי שלא להתממש בשל גורמים שונים ואין בכך שצוין בפרסום ליצור כל התחייבות מצידה של פרופימקס ו/או מי מטעמה. ניירות הערך של הקרן אינם מוצעים כעת בארה"ב או לכל אדם שהוא בגדר United States person, כהגדרת מונח זה לפי Regulations S, שפורסמה לפי (US Securities Act of 1933 as amended).