צרו קשר

  הריני לאשר קבלת דיוור, עדכונים על השקעות פוטנציאליות ופרסומי מחלקת המחקר של פרופימקס


  או התקשרו:
  09-7774440

  מעגל המשקיעים הכשירים של פרופימקס - Profimex InnerCircle

  תיקון שנכנס לתוקפו במרץ 2016 מטעם רשות ניירות ערך בהגדרת המשקיעים הנמנים עם התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך ("משקיע כשיר"), יאפשר לחלק גדול יותר ממשקיעי פרופימקס לענות על ההגדרה "משקיע כשיר". התיקון כולל הקלות שעיקרן ביטול של הקריטריונים המצריכים ניסיון או מומחיות בשוק ההון ומספר עסקאות מינימאלי, הנמכת סף הנכסים הנזילים שנדרש מ-12 מיליון ₪ ל-8 מיליון ₪ והוספת חלופות נוספות של הכנסה שנתית או שילוב בין נכסים נזילים להכנסה שנתית עם סף נמוך יותר.

  כ"משקיע כשיר", בהתאם להגדרות התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תוכל להיות חלק מ-. כחבר , תהיה זכאי, בראש ובראשונה, להיות בין הראשונים לקבל מידע פיננסי אודות ההשקעות שאנו מבצעים לצד שותפינו הגלובאליים וכן לזכות בהטבות נוספות, כפי שתעודכנה מעת לעת. כדי להיות חלק מ-, יש ליצור קשר עם מנהל תיק ההשקעות שלך בפרופימקס או בתחתית העמוד.

  לידיעתך, עם הצטרפותך להשקעה, יהיה עלינו לאמת את עמידתך בהגדרת "משקיע כשיר", באופן עצמאי, על ידי הצגת מסמכים שתומכים בהצהרתך, או על-ידי קבלת אישור בכתב מרואה חשבון, עורך דין או גורם אחר בעל ידיעה בדבר, שנקט אמצעים סבירים על מנת לוודא את העמידה בהגדרת החוק.

  פירוט נוסף לגבי צו רשות ניירות ערך, ניתן לקבל בפרסום של משרד עורכי הדין גולדפארב, זליגמן ושות' מחודש מאי 2016 בקישור זה.

  "משקיע כשיר" לפי הגדרות רשות ניירות ערך – עמידה באחת משלוש חלופות

  • 1

   8 מיליון ש"ח
   נכסים נזילים

  • 2

   1.2 מיליון ש"ח
   הכנסה אישית*

   או

   1.8 מיליון ש"ח
   הכנסה של התא המשפחתי*

  • 3

   5 מיליון ש"ח
   נכסים נזילים

   +

   600,000 ש"ח
   הכנסה אישית*

   או

   5 מיליון ש"ח 
   נכסים נזילים

   +

   900,000 ש"ח
   הכנסה של התא המשפחתי*

  * בכל אחת מהשנתיים האחרונות.

  [1] “נכסים נזילים”- מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה.

  "נכסים פיננסיים" – יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות.

  [2] "תא משפחתי"- יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.

  אימות עמידת המשקיע בתנאי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך

  על מנת לאמת את עמידת המשקיע בתנאי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, אנו מציעים שתי אפשרויות:

  • 1

   הצגת אישור בכתב של רואה חשבון, עורך דין או בנסיבות מתאימות גורם חיצוני אחר (שלמציע יש יסוד סביר לסמוך על אישורו),  כי אותו גורם נקט אמצעים סבירים (לבד מהצהרת המשקיע) לוודא שהמשקיע עומד בהגדרה, תוך פירוט אותם אמצעים

   הצעת נוסח מכתב
   שעונה על תנאים אלו

  • 2

   הצגת ראיות ומידע בדבר העמידה בתנאי התוספת הראשונה, שיאושרו על ידי יועציה המשפטיים של פרופימקס, בהתאם לסעיף עליו הצהיר המשקיע, שכוללים, תדפיסי חשבונות בנק וחשבונות מנוהלים, טפסי 106, דו"חות למס הכנסה וכיוצא באלו.

   רשימת מסמכים
   לאימות ההצהרה

  Inner circle

  פירוט ההטבות

  מידע פיננסי מלא

  חבר  זכאי בראש ובראשונה, לקבל מידע פיננסי מלא אודות הצעות ההשקעה שלנו כולל צפי תשואות ותכנית עסקית מלאה. בהתאם להוראות רשות ניירות ערך, מידע זה ניתן ללא מגבלות רק למשקיעים הנמנים על

  Profimex Portfolio Loss Protection - PPLP

  חבר שתיק ההשקעות שלו עם פרופימקס יציג יתרה שלילית, יהא זכאי לקבל 100% מחלקה של פרופימקס בדמי ההצלחה על ההשקעה שלו, בכל השקעה חדשה שיבצע ע"י תכנית PPLP, ועד לכיסוי מלוא ההפסד והצגת רווחיות של תיק ההשקעות כולו

  סקר אבחון ומניעת סרטן

  בריאותכם חשובה לנו. לפיכך, חבר  ובני משפחתו יהיו זכאים להנחה משמעותית במחיר יום בדיקות מקיף שמתמקד באבחון ומניעת סרטן במרכז המשולב לאבחון ומניעת סרטן במרכז הרפואי סוראסקי (איכילוב)

  VIP DESK - Ophir Tours

  חברי  נהנים מיחס VIP ומקבלים מחירים מיוחדים, הנחות והטבות בהזמנת מגוון חופשות דרך Profimex InnerCircle VIP DESK, שיעמוד לרשותם ב-Ophir Tours

  PROFIMEX Inner Talks

  חברי  נהנים מהזמנות לסדרת אירועי תוכן ייחודיים: במפגשי Profimex InnerTalks אנו מארחים אחד ממשקיעינו להרצאה מעוררת השראה בתחום התמחותו

  הזמנות לאירועים ייחודיים

  חברי  נהנים מהזמנות לערבי גאלה, ימי עיון, כנסים ופעילויות ייחודיות למען הקהילה

  יוזמת - יכולים נותנים

  חברי  שמעוניינים לקבל ייעוץ ראשוני, הכוונה וחיבור בתחום ההשקעה החברתית, זכאים לפגישת ייעוץ אישית ומוזמנים לאירועי תוכן עם חברי יוזמת "יכולים נותנים", הפועלת לקידום הפילנתרופיה החברתית בישראל

  צרו קשר

   הריני לאשר קבלת דיוור, עדכונים על השקעות פוטנציאליות ופרסומי מחלקת המחקר של פרופימקס